Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

«Επιστημονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας»

Κυκλοφόρησε  το 5ο τεύχος του περιοδικού «Επιστημονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας» Ιούνιος 2017. 
Η έκδοσή του 5ου Τεύχους περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων και συμβάλλει και έστω κατ’ ελάχιστο, στη δημιουργία, τη διάδοση, τον πλουραλισμό και την εκμετάλλευση της επιστημονικής, εικαστικής και τεχνολογικής γνώσης ώστε οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς, κυρίως δάσκαλοι και μαθητές, να γίνονται κριτικοί αναγνώστες της εμπειρικής έρευνας στο επιστημονικό τους πεδίο, ώστε να είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν στην πράξη...
Περισσότερα...   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( 5ο Τεύχος)
.