Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

20.000 για ένα λογότυπο δαπανά η Περιφέρεια Αττικής

Είκοσι χιλιάδες ευρώ μέσα στην κρίση για τη μελέτη νέου σήματος – λογότυπου δαπανά η Περιφέρεια Αττικής.
Πρόκειται πολύ απλά για ...
airetos.gr