Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων  http://3.bp.blogspot.com/-sRgogGlkBIo/ViYJq2jdebI/AAAAAAAAY5Q/TrcAMPFRR80/s1600/perahora.gr.png
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Λουτράκι     5/5/2017
          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     Αριθμ. Πρωτ.: 8191
                     ΔΗΜΟΣ
     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
    ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 10η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


            1.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας".

            2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2017, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”. 

            3.Προσωρινή εκκαθάριση της υπ' αριθμ. 1/2006 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι (Ο.Τ. 112 & Α114), δυνάμει της 255/2010 Απόφασης Μ.Π.Κ.

            4.Προσωρινή εκκαθάριση της υπ' αριθμ. 32/1974 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι, δυνάμει της 198/2014 Απόφασης Μ.Π.Κ.

            5.Προσωρινή εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (13) της υπ' αριθμ. 1/1998 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι (Ο.Τ. 317-288-281-280-304 & Κ.Χ. 305), δυνάμει της 91/2009 Απόφασης Μ.Π.Κ.

            6.Προσωρινή εκκαθάριση της υπ' αριθμ. 1/2009 Πράξης Αναλογισμού στους Αγ. Θεοδώρους (μεταξύ των Ο.Τ. 88 & 93), δυνάμει της 157/2011 Απόφασης Μ.Π.Κ.

            7.Προσωρινή και μερική εκκαθάριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων (με σύσταση δουλείας) στην περιοχή Ισθμού, δυνάμει της 152/2011 Απόφασης Μ.Π.Κ.

            8.Οριστική εκκαθάριση της υπ' αριθμ. 1/2005 Πράξης Αναλογισμού στην Περαχώρα (Ο.Τ. 52-53-54-55), δυνάμει της 193/2012 Απόφασης Εφετείου Ναυπλίου.

            9.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας.

            10.Έγκριση αλλαγής κατηγορίας επιτρεπόμενων προς πώληση προϊόντων από τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Νικόδημο - επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

            11.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 40/2015).

            12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

            13.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων