Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ιστορίες νομισματικής τρέλας!Η ιστορία ενός...
αρχαίου νομίσματος από τον Τάραντα
της Μεγάλης Ελλάδας/Κάτω Ιταλίας!


Η ιστορία ενός... αρχαίου νομίσματος 
από την Κόρινθο
και ενός από τους Οπούντιους Λοκρούς!
Και ο ρόλος του Αθ. Ρουσόπουλου
 

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ