Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Τα Πασχαλινά μηνύματα των προκαθήμενων της Ορθοδοξίας

 http://www.eleftherostypos.gr/wp-content/uploads/2017/04/agio-fos-1300.jpg
Στα προβλήματα που μαστίζουν το σύγχρονο άνθρωπο καθώς και στην τρομοκρατία και στους πολέμους που σκορπούν το θάνατο και τη δυστυχία, απειλώντας την παγκόσμια ειρήνη, αναφέρονται στα πασχαλινά τους μηνύματά ορθόδοξοι Προκαθήμενοι.

«Εναντι των καθημερινών αυτών σταυρών», σύμφωνα και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, «έρχεται η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία να μας υπενθυμίσει ότι ημπορούμεν να είμεθα χαρούμενοι, διότι ο αρχηγός μας Χριστός είναι ο νικητής αυτών».
Στο πασχαλινό του μήνυμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ζώμεν εντός ενός κόσμου εις τον οποίον τα μέσα γενικής επικοινωνίας μεταδίδουν συνεχώς δυσαρέστους πληροφορίας περί τρομοκρατικών ενεργειών, περί πολέμων κατά τόπους, περί καταστροφικών φυσικών φαινομένων, προβλημάτων λόγω θρησκευτικού φανατισμού, πείνης, προσφυγικού προβλήματος, ανιάτων ασθενειών, πτωχείας, ψυχολογικών καταπιέσεων, αισθήματος ανασφαλείας και λοιπών συμπαρομαρτουσών ανεπιθυμήτων καταστάσεων».
Ο κ.κ. Βαρθολομαίος υποστηρίζει ότι η χαρά των ανθρώπων στηρίζεται στη βεβαιότητα της νίκης του Χριστού. «Ο κόσμος εις τον οποίον θα ζήσωμεν αιωνίως είναι ο Χριστός: το φως, η αλήθεια, η ζωή, η χαρά, η ειρήνη. Η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, παρά τους καθημερινούς σταυρούς και τας θλίψεις, ζη αποκλειστικώς και μόνον το γεγονός της χαράς. Βιώνει εντεύθεν, εν τη παρούση και από της παρούσης ζωής, την Βασιλείαν του Θεού. Από του Ιερού τούτου Κέντρου της Ορθοδοξίας, από των σπλάγχνων του μαρτυρικού Φαναρίου, διακηρύττομεν “κατά την φωταυγή ταύτην νύκτα” ότι προέκτασις και τέλος του σταυρού και της θλίψεως και διασκέδασις του κάθε ανθρωπίνου πόνου και της κάθε δοκιμασίας είναι η Κυριακή διαβεβαίωσις: “Ουκ αφήσω υμάς ορφανούς” (Ιωάν. Ιδ’, 18-19). 9. (…). Το μήνυμα τούτο της κατισχύσεως της ζωής επί του θανάτου, της νίκης του ιλαρού φωτός της πασχαλίου λαμπάδος επί του σκότους της ακαταστασίας, και της διαλύσεως, διά του ανεσπέρου Φωτός της Αναστάσεως, των θλίψεων και των προβλημάτων ευαγγελίζεται το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εις ολόκληρον τον κόσμον και καλεί όλους τους ανθρώπους να το βιώσουν».

Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’

«Η πίστη είναι η μόνη ασφαλής πυξίδα»
«Στις μέρες μας δυστυχώς μπορεί να κατακτήσαμε κορυφές γνώσεως, αλλά καταντήσαμε αναλφάβητοι της πίστεως. Μπορεί να αριστεύσαμε τεχνολογικώς, αλλά καταντήσαμε αμαθείς θεολογικώς». Αυτό αναφέρει στο πασχαλινό του μήνυμα προς τους πιστούς ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’.
Oπως σημειώνει, «παραμερίσαμε τον αποκαλυφθέντα λόγο του Θεού και πιστέψαμε σε νέα ευαγγέλια, από το χώρο της επιστήμης, της φιλοσοφίας ή της πολιτικής. Αρνηθήκαμε τον Θεό και πιστέψαμε ότι δεν Τον έχουμε ανάγκη για να ορίσουμε την ύπαρξη μας. Και τώρα που με λύπη διαπιστώνουμε ότι στον κόσμο μας κυριαρχεί ο παραλογισμός των ισχυροτέρων, ψάχνουμε να βρούμε οδό σωτηρίας».

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας συμπληρώνει ότι η προσωπική μας ανάσταση είναι αδύνατη χωρίς αναβάπτιση στην πίστη. «Τον ευαγγελικό μας αναλφαβητισμό μπορεί να θεραπεύσει μόνο η βιωματική μας μαθητεία στο λόγο του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, 21 αιώνες μετά την Ανάσταση του Θεανθρώπου και τη σπορά του ευαγγελικού λόγου στα έθνη, η ανθρωπότητα έχει και πάλι απομακρυνθεί απελπιστικά από το θέλημα του Θεού. Μόνη ασφαλής πυξίδα επιστροφής στο πατρικό σπίτι είναι ο επανευαγγελισμός στην πίστη. Στην πίστη όχι μόνο ως υποθέση του νου, αλλά κυρίως ως βιώμα της καρδιάς. Αυτό πράττουμε στην Αφρική, καθώς, όπως είπε ο Χρυσόστομος, δεν υπάρχει τίποτε ψυχρότερο από το χριστιανό που δεν ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των άλλων».

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Η Ανάσταση είναι το αντίδοτο στα προβλήματα
Την υπομονή που θα φέρει τους προσδοκόμενους καρπούς τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, αναφέροντας παράλληλα ότι η Ανάσταση είναι το αντίδοτο στα σύγχρονα προβλήματα.
«Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός διά του ιδίου Αυτού θανάτου τον θάνατον επάτησε. Διέλυσε τα δεσμά του Aδου, διέρρηξε τας σφραγίδας του μνήματος και αφήκε τούτο κενόν μετά των οθονίων μόνον εις μαρτύριον της Αναστάσεως Αυτού».
Σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων υπογραμμίζει: «Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, Σιών η Αγία, η λαχούσα παρά του Ιδρυτού αυτής την διακονίαν Αυτού και του λυτρωτικού έργου Αυτού εις τους τόπους, εις τους οποίους Ούτος σαρκί εφανερώθη και δη εις τον ζωοδόχον Αυτού τάφον, το Ιερόν Κουβούκλιον το οποίον και ηυλογήθη προσφάτως, όπως αναστηλώση, εύχεται εις το χριστεπώνυμον πλήρωμα αυτής οπουδήποτε γης και εις τους τιμώντας αυτήν ευλαβείς προσκυνητάς την υπομονήν εις τέλος και την καρποφορίαν εν υπομονή, την δύναμιν και την ελπίδα της Aναστάσεως ως αντίδοτον εις τας αντιξοότητας και τας θλίψεις, την όντως ειρήνην του Αναστάντος Ιησού Χριστού, την υγιείαν και την ευημερίαν και χαρμόσυνον αναστάσιμον πασχάλιον περίοδον, αναφωνούσα εν χαρά ανεκλαλήτω το “Χριστός ανέστη”».

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Το αναστάσιμο φως δείχνει το δρόμο
Να ζουν με ζωντανή μέσα τους την ελπίδα καλεί τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ενώ αναφέρεται και σε όλους όσοι δηλώνουν την αθεΐα τους και πορεύονται στη ζωή με αυτήν.
«Ανέστη Χριστός και αναστηλώνεται η ερειπωμένη ζωή με τα στοιχεία της καινής κτίσης, με υλικά πιο ανθεκτικά στα βάσανα, στις διαβρώσεις του πόνου, του φόβου και της απόγνωσης! Ανέστη Χριστός και ανακτά η Ζωή τα δικαιώματά της πάνω στους νεκρούς, σπάνε οι αλυσίδες στην πομπή των μελλοθανάτων, δίδεται τέλος στην αιχμαλωσία της αμαρτίας, απελευθερώνονται οι ημιθανείς δούλοι της από την καταδυνάστευση της φθοράς και του θανάτου», σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος.
Και τονίζει: «Ανέστη Χριστός όχι μόνο για τους xριστιανούς, αλλά και για κάθε άνθρωπο. Το αναστάσιμο φως θωπεύει τα σφαλιστά βλέφαρα των εθελοτυφλούντων. Μα πώς να πιστεύσουν ότι αν ανοίξουν τα μάτια τους θα βρεθούν ενώπιον της μόνης Αλήθειας; Πώς να θεωρήσουν ότι αυτό που θα δουν δεν είναι άλλη μία αυταπάτη, η απαρχή μίας νέας ματαίωσης; Ο ήχος της καμπάνας που δονεί τις χορδές στις καρδιές των xριστιανών είναι γι’ αυτούς ξένος και απόμακρος. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου ακατανόητο, ουτοπικό, σκανδαλωδώς ανεφάρμοστο. Το μηδέν μοιάζει πιο οικείο. Η θεώρηση της ζωής ως μήτρας θανάτου πιο ρεαλιστική».
Μάλιστα τονίζει ότι «χωρίς Χριστό Αναστημένο, αναμενόμενη η αντιμετώπιση της Εκκλησίας ως μίας θρησκείας ανάμεσα στις άλλες, ένα παρηγορητικό βάλσαμο για στιγμιαίες ανακουφίσεις από την υπαρξιακή αγωνία. Χωρίς Χριστό Αναστημένο, αναμενόμενη η πίστη ότι το άπειρο ισοδυναμεί με το μηδέν».

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

«Η νίκη της δικαιοσύνης επί της αδικίας»
«Μετά την Ανάσταση η λύση υπάρχει για όλες τις δυσκολίες», αναφέρει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος.
«Με αγαλλίαση ψυχής γιορτάζουμε αυτό το οποίο ψάλλουμε: Την Εορτή εορτών, το μέγα και μοναδικό Πάσχα. Και το γιορτάζουμε ως τη μεγάλη νίκη της Αναστάσεως εναντίον φοβερών δυνάμεων που απειλούν τον άνθρωπο. Είναι η νίκη της ζωής επί του θανάτου και όχι μόνον αυτό. Είναι η νίκη η οποία φέρνει και την Ανάσταση ως μια νέα πραγματικότητα πλέον, όχι μόνον για τον Αναστάντα Χριστό αλλά για κάθε άνθρωπο». Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συμπληρώνει: «Είναι η νίκη της δικαιοσύνης επί της αδικίας που διεπράχθη με τη Σταύρωση που έκανε η ανθρωπότητα του μοναδικού Υιού του Θεού. Είναι η νίκη της αγάπης αυτού του Θεού που έγινε άνθρωπος επί του μίσους το οποίο εδείχθη στην περίπτωση της Σταυρώσεως».

eleftherostypos.gr