Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Ξενάγηση του Δρ. Αποστόλου Παπαφωτίου για το ''ΔΙΟΛΚΟ''
Ξενάγηση του Δρ. Αποστόλου Παπαφωτίου στους Φίλους του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, για το "ΔΙΟΛΚΟ",  στη Σχολή Μηχανικού το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016.
Μια πρωτοβουλία του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της Σχολής Μηχανικού, τον οποίο ιδιαιτέρως ευχαριστούμε.

Το κομμάτι αυτό του Διόλκου μέσα στη Σχολή Μηχανικού, μήκους περίπου 200 μ., είναι το καλύτερα διατηρημένο τμήμα, χάρις στη φροντίδα της Σχολής Μηχανικού.
Στη ξενάγηση παρουσιάστηκε ο Δίολκος, όχι μόνο ως τεχνικό Δαίδαλμα, αλλά και ως ένα από τα μεγάλα έργα της εποχή των Κυψελιδών (περίπου 7ο-6ο αιώνα π.Χ.), ως τμήμα μιας λειτουργικής, οικονομικής και στρατιωτικής ενότητας, που περιελάμβανε το Δίολκο μαζί με τα δυο λιμάνια της Κορίνθου, του Λεχαίου στον Κορινθιακό Κόλπο και των Κεγχρεών στο Σαρωνικό Κόλπο. Η ενότητα αυτή των έργων ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού της Κορίνθου, ο οποίος με αντίστοιχες πολιτικές, εξασφάλιζε τη συνεχή χρήση, επί πολλούς αιώνες, και προσπόριζε πλούτο και δύναμη στην πόλη της Κορίνθου.
Ακόμη αναφέρθηκε ο τρόπος χάραξης της διαδρομής, η πιθανή πορεία του και ο τρόπος κατασκευής του καταστρώματος του Διόλκου, που πραγματοποιήθηκε από τοπικά υλικά, τα οποία άντεχαν σε μεγάλες φορτίσεις και ισχυρές καταπονήσεις.
Ο σωστός τρόπος κατασκευής, η τεχνολογία των υλικών και η καλή συντήρηση εξασφάλισαν τη λειτουργία και χρήση του Διόλκου σχεδόν για 2.000 χρόνια.