Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για παραχώρηση αδείας εκμετάλλευσης, σχολάζουσας θέσης περιπτέρου

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
για παραχώρηση αδείας  εκμετάλλευσης,   σχολάζουσας  θέσης     περιπτέρου  στη Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου,   του   Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αναρτά πίνακα μίας (1)   σχολάζουσας θέσης   περιπτέρων,   εντός   κεντρικών ζωνών   της   πόλεως  Ξυλοκάστρου,  της   Δημοτικής  Ενότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα   με   την   παρ. 2 ,    του άρθρου 25 του Ν.Δ. 1044/1971( ΦΕΚ Α΄245), ως κάτωθι:
        ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ:
Μία   (1)    σχολάζουσα    θέση  περιπτέρου , επί της οδού   Κ.Τσαλδάρη & Σπ. Παπαγεωργίου στο Ξυλόκαστρο.
Λεπτομέρειες αναλυτικά στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.