Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ για οινοποίηση στο ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ανακοινώνεται ότι:

«Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1807/52350/04-05-2012 απόφαση του Υ.Π.Α.Α.Τ, όσοι παραγωγοί έχουν τεμάχια ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ, που δεν έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης και επιθυμούν να διαθέσουν την παραγωγή τους για οινοποίηση, να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας προκειμένου να γίνει καταχώριση στο ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ των τεμαχίων αυτών με κωδικό 11078.

Επειδή πλησιάζει η συγκομιδή σταφυλιών, πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να οινοποιήσουν την παραγωγή τους να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Για φυτεύσεις μετά το 1987, άδεια φύτευσης.
2.      Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται «το έτος φύτευσης του τεμαχίου και ότι δεν έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης»
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 11078 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ»

  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ