Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΟΙ "ΔΥΤΙΚΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

                  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΥΖΕΣ
http://www.mylefkada.gr/wp-content/uploads/2016/12/%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%95%CE%A3.gif