Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://www.tharrosnews.gr/sites/default/files/styles/newsmain/public/2019/06/PIC%20%2817%29.jpg?itok=-BN8DsUw

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σε 1.748 από  1.750   99,89%
Εγγεγραμμένοι 679.972
Ψήφισαν 273.356 40,20%
Έγκυρα 256.394 93,79%
Άκυρα 7.219 2,64%
Λευκά 9.743 3,56%
Αποχή 406.616 59,80%
Νίκας Παναγιώτης - Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο 53,62% 137.485
Τατούλης Πέτρος - Νέα Πελοπόννησος 46,38% 118.909  


ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σε 231 από  231   100,00%
Εγγεγραμμένοι 95.822
Ψήφισαν 39.384 41,10%
Έγκυρα 37.568 95,39%
Άκυρα 824 2,09%
Λευκά 992 2,52%
Αποχή 56.438 58,90%

Νίκας Παναγιώτης - Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο 53,21%  20.015
Τατούλης Πέτρος - Νέα Πελοπόννησος  46,79% 17.597

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Σε 367 από  367   100,00%
Εγγεγραμμένοι 124.918
Ψήφισαν 49.177 39,37%
Έγκυρα 46.470 94,50%
Άκυρα 1.194 2,43%
Λευκά 1.513 3,08%
Αποχή 75.741 60,63%

Τατούλης Πέτρος - Νέα Πελοπόννησος 65,43% 30.404
Νίκας Παναγιώτης - Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο 34,57 16.067


ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σε 318 από  318   100,00%
Εγγεγραμμένοι 141.168
Ψήφισαν 69.094 48,94%
Έγκυρα 63.974 92,59%
Άκυρα 2.072 3,00%
Λευκά 3.048 4,41%
Αποχή 72.074 51,06%

Νίκας Παναγιώτης - Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο 56,05% 35.859
Τατούλης Πέτρος - Νέα Πελοπόννησος  43,95%  28.115


ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Σε 313 από  315   99,37%
Εγγεγραμμένοι 123.371
Ψήφισαν 41.179 33,38%
Έγκυρα 39.033 94,79%
Άκυρα 943 2,29%
Λευκά 1.203 2,92%
Αποχή 82.192 66,62%
Νίκας Παναγιώτης - Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο 55,68% 21.734   
Τατούλης Πέτρος - Νέα Πελοπόννησος 44,32% 17.299
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σε 519 από  519   100,00%
Εγγεγραμμένοι 194.693
Ψήφισαν 74.522 38,28%
Έγκυρα 69.349 93,06%
Άκυρα 2.186 2,93%
Λευκά 2.987 4,01%
Αποχή 120.171 61,72%
Νίκας Παναγιώτης - Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο 63,11% 43.761
Τατούλης Πέτρος - Νέα Πελοπόννησος  36,89%  25.585