Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣΔημος
Αιγιαλείας

Τελευταία ενημέρωση
28/5/2019, 15:50
Ενσωμάτωση
100,00 
Συμμετοχή
61,10
Ποσοστό
Έδρες
Γούτος Χρήστος
33,46 
11
Καλογερόπουλος Δημήτριος
29,39 
10
Ψυχράμη Βασιλική
19,81 
7
Παπακωνσταντινόπουλος Παναγιώτης
9,61 
3
Τριανταφυλλόπουλος Γρηγόριος
3,99 
1
Κουρή Αγγελική
3,74 

=========================

Δημοτικη Ενοτητα
Αιγείρας

Τελευταία ενημέρωση
28/5/2019, 14:04
Ενσωμάτωση
100,00 
Συμμετοχή
66,25
Ποσοστό
Ψήφοι
Γούτος Χρήστος
39,57 
696
Καλογερόπουλος Δημήτριος
26,04 
458
Παπακωνσταντινόπουλος Παναγιώτης
13,25 
233
Ψυχράμη Βασιλική
12,79 
225
Τριανταφυλλόπουλος Γρηγόριος
5,57 
98
Κουρή Αγγελική
2,79 
49