Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων


Αποτέλεσμα εικόνας για δημοσ λουτρακιουΑποτέλεσμα εικόνας για δημοσ λουτρακιου
   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Λουτράκι  13 - 11- 2018
         ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ.:18854
                Δ Η Μ Ο Σ
  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                   


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  15η  Νοεμβρίου   2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. για την συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των   κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση επί της 5ης μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018.

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας  μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε ετών (Αρίθ. μελ. 58/2017)΄΄.

3.Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος υπηρεσιών – προμηθειών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον Δήμο μας από  έντονα καιρικά φαινόμενα .

4.Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου,
προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δήμου .    
              
Ο  Πρόεδρος 
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος 
Δήμαρχος