Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Κυκλοφόρησε το φύλλο 67 της εφημερίδας , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΦΕΝΕΟΥ


Κυκλοφόρησε το φύλλο 67 της  εφημερίδας , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΦΕΝΕΟΥ η οποία διανέμεται σε 3.500 φύλλα στο τ. Δήμο Φενεού και Στυμφαλίας , ενώ, πλέον, αποστέλλεται και σε περίπου 3000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις, καθώς και σε 1000 ταχυδρομικές διευθύνσεις.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΦΕΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 67