Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

MRB: Απαισιοδοξία και στήριξη από τους γονείς για τους νέους Έλληνες


Η οικονομική στήριξη από γονείς ή άλλους συγγενείς αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος του 48% των νέων Ελλήνων, ηλικίας από 18 έως 35 ετών. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας της διαΝΕΟσις, που διενεργήθηκε από την MRB στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CUPESSE.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, η «οικονομική στήριξη από γονείς ή
άλλους συγγενείς» είναι η πιο συχνή πηγή εισοδήματος, με τη μισθωτή εργασία να βρίσκεται στο 45%.
Αρκετά απαισιόδοξοι δηλώνουν οι άνεργοι νέοι Έλληνες, καθώς μόλις το 15% εξ αυτών θεωρεί πιθανό να βρει δουλειά τους επόμενους 6 μήνες. Παράλληλα, το 29% των νέων πιστεύουν ότι το βιοτικό τους επίπεδο στο μέλλον θα είναι χειρότερο από το βιοτικό επίπεδο των γονιών τους.
Επίσης, ποσοστό 41% των νέων δηλώνει διατεθειμένο να μετακομίσει σε άλλη χώρα για να βρει δουλειά, ενώ το 46% δηλώνει διατεθειμένο να μετακομίσει σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Οι νέοι Έλληνες δηλώνουν λίγο περισσότερο αριστεροί και πολύ λιγότερο θρησκευόµενοι (31% έναντι 54%) από τους γονείς τους. Έχουν λίγο καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους γονείς τους αλλά:
- συμμετέχουν λιγότερο σε εθελοντικές ή συλλογικές δράσεις από ό,τι οι γονείς τους (πλην των πολιτικών δράσεων),
- εμπιστεύονται λιγότερο τους θεσμούς,
- συμμετέχουν λιγότερο σε πολιτιστικά δρώμενα (43% έναντι 57%).
Γενικότερα, οι γονείς φαίνονται πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο, πιο ενεργά συμμετέχοντες σε συλλογικές δράσεις ή στον εθελοντισμό, και έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, ο συνδυασμός χαμηλής μόρφωσης, έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς και οικονομικής ανεπάρκειας στους γονείς έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στα παιδιά τους, σε σχέση με τα παιδιά γονέων με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Οι νέοι που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, ανεξάρτητα από ποιους γονείς προέρχονται, είναι κυρίως νέοι οι οποίοι δεν θεωρούνται «ενεργοί πολίτες», αντιδρούν απέναντι στους θεσμούς, δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι και δεν αφιερώνουν χρόνο στην πνευματική τους καλλιέργεια.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MRB σε δείγμα περίπου 1.500 νέων Ελλήνων από όλες τις περιφέρειες της χώρας και σε δείγμα 500 γονέων των νέων αυτών.