Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γ. ΤΣΟΓΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γ. ΤΣΟΓΚΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΝΤΟΣ 15/6/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ