Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ http://2.bp.blogspot.com/-ZxCF59APwxs/WPo8EXkoIfI/AAAAAAAAk8o/t6umSL-JLoILi8wAKl1dQdBEsmWbGzimwCK4B/s1600/%25CE%25B4%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B2%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου           
                                                                    Ξυλόκαστρο 25 Μαϊου 2017 
                                                                           Αριθμ.Πρωτ. 7366 Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2017 & ΩΡΑ 20:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 
  

1.   Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 9ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»- Τροποποίηση προϋπολογισμού-Έγκριση εκτέλεσης του έργου.
2.   Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και ορισμός υπευθύνου για την εφαρμογή του.
3.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου (πόλης Ξυλοκάστρου) του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης -Αίτημα κ. Μπρακούλια Θεοφάνη (ελάσσονος μειοψηφίας).
4.   Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Α΄τριμήνου έτους 2017.
5.   Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
6.   Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου.
7.   Έγκριση χορήγησης άδειας στην Κα Μακρυγιάννη Ιωάννα, εκπαιδευόμενη ιατρό στην Ιατρική της Εργασίας, για εκπόνηση ερευνητικού πρωτόκολλου στο προσωπικό του Δήμου με θέμα «Μυοσκελετική καταπόνηση και επαγγελματική εξουθένωση ως παράγοντες απουσιασμού από την εργασία».
8.   Περί επιβολής τελών παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
9.   Ορισμός συντελεστή οικοπέδων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).
10. Έγκριση δημοπράτησης μίσθωσης χώρου για στέγαση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
11. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
12. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας κτιρίου της τοπικής κοινότητας Γελινιατίκων στο νομικό πρόσωπο «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» για τη στέγαση των θεατρικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Ξυλόκαστρο.
13. Αίτημα πολιτιστικού συλλόγου Μάννας «Η ΠΗΓΗ» για παραχώρηση της χρήσης ισογείου αίθουσας του τοπικού καταστήματος Μάννας.
14. Τροποποίηση  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού προσωρινής διοικούσας επιτροπής άρδευσης στην Τ.Κ. Μάννας, λόγω παραιτήσεων.
15. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ζεμενού.
16. Περί ονομασίας δημοτικής οδού στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
17. Έγκριση αρ 29/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
18. Έγκριση αρ 39/2017 απόφασης Δ.Σ.  νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
19. Έγκριση αρ 37/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης ισολογισμού απολογισμού έτους 2014.
20. Έγκριση αρ 38/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης ισολογισμού απολογισμού έτους 2015.
21. Τροποποίηση προϋπολογισμού (Γενική).
22. Τροποποίηση προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας.
23. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΠΑΖΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
24. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.
25. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
26. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
27. Έγκριση εκτέλεσης έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ Αρ μελ 59/2017.
28. Αίτημα κ. Σταυρόπουλου Νικολάου, παραγωγού αγροτικών προϊόντων, για χορήγηση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Δερβενίου.
29. Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ» της ΔΕΥΑΞΕ.
30. Έγκριση αυτοδίκαιας προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΟΡΔΗ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ πρώην Δήμου Ευρωστίνης.    

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                    ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ