Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Αποφάσεις Εξεταστικής Επιτροπής και Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης περί μη αμοιβής των μελών τους

final_2_12_09 _thinner_4cm_short_new_10 _orkomosia _sketch_3-cblack
Αθήνα, 3 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014, κατά τη σημερινή πρώτη συνεδρίασή της, αποφάσισε οι βουλευτές-μέλη της να μη λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.
Την ίδια απόφαση, εξάλλου, είχε λάβει και η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, κατά την πρώτη, μετά την εκλογή προεδρείου, συνεδρίασή της, στις 11 Απριλίου 2017.